نام واحد : حسین بهرامزاده ومحمدساعی

نام محصول : پنیر هلندی

 • سریال مجوز : 1200511
 • شماره مجوز : 26917
 • تاریخ مجوز : 28/12/1363
 • کد محصول : 15201254
 • شرح محصول : پنیر هلندی
 • ظرفیت : 25 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%