نام واحد : سید اکبر میراحمدی

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : شهرک نصیراباد...
 • تلفن شرکت : *******262
 • نشانی واحد : شهرک نصیراباد شهریار خ شهید بهشتی بعدازچهارراه سیرت جنب سوپر پروتئین یاس پ 74/1
 • تلفن واحد : *******262
 • مدیر : سید اکبر میراحمدی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی گوشت ومرغ

 • سریال مجوز : 1789828
 • شماره مجوز : 24313
 • تاریخ مجوز : 07/03/1390
 • کد محصول : 15111220
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت ومرغ
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%