نام واحد : شرکت پرند سلماس

نام محصول : بیسکویت

 • سریال مجوز : 1200513
 • شماره مجوز : 110/5175
 • تاریخ مجوز : 14/02/1391
 • کد محصول : 15411220
 • شرح محصول : بیسکویت
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%