نام واحد : هاجر زعیم

نام محصول : اب میوه غیر مرکبات

 • سریال مجوز : 3717241
 • شماره مجوز : 4960
 • تاریخ مجوز : 08/03/1390
 • کد محصول : 15131720
 • شرح محصول : اب میوه غیر مرکبات
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%