نام واحد : داوود دهقانی

نام محصول : انواع مالتاوماءالشعیر

 • سریال مجوز : 2704004
 • شماره مجوز : 124-138349
 • تاریخ مجوز : 07/03/1390
 • کد محصول : 15531110
 • شرح محصول : انواع مالتاوماءالشعیر
 • ظرفیت : 30,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمالتاوماءالشعیر(1553)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 13%
  13%