نام واحد : کیک و کلوچه دیلمان

نام محصول : تولید و بسته بندی کیک

 • سریال مجوز : 1208147
 • شماره مجوز : 3222
 • تاریخ مجوز : 29/01/1386
 • کد محصول : 15411210
 • شرح محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%