نام واحد : علی شادی گوار

نام محصول : دوغ بدون گاز

 • سریال مجوز : 1143818
 • شماره مجوز : 7926
 • تاریخ مجوز : 03/03/1390
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 16%
  16%