نام واحد : شرکت کشت و صنعت زرین پدیده زاگرس

 • استان : فارس
 • شهر : مرودشت
 • نشانی شرکت : شیراز میدان...
 • تلفن شرکت : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : درجه بندی و بسته بندی سیب زمینی

 • سریال مجوز : 2421469
 • شماره مجوز : 10550
 • تاریخ مجوز : 09/03/1390
 • کد محصول : 15132123
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی سیب زمینی
 • ظرفیت : 14,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%