نام واحد : تعاونی تولید و بسته بندی زیتون و روغن زیتون مهر کوهپایه رودبار

نام محصول : بسته بندی روغن زیتون

 • سریال مجوز : 2818544
 • شماره مجوز : 6132
 • تاریخ مجوز : 17/03/1390
 • کد محصول : 15141245
 • شرح محصول : بسته بندی روغن زیتون
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%