نام واحد : میثم نیک دهقان

نام محصول : بیسکویت

 • سریال مجوز : 1789844
 • شماره مجوز : 24998
 • تاریخ مجوز : 17/03/1390
 • کد محصول : 15411220
 • شرح محصول : بیسکویت
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 51%
  51%