نام واحد : تعاونی نسیم پدیده کویر

نام محصول : روغن خام کنجد

 • سریال مجوز : 3425945
 • شماره مجوز : 10745
 • تاریخ مجوز : 18/03/1390
 • کد محصول : 15141214
 • شرح محصول : روغن خام کنجد
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%