نام واحد : دیار کهن پوریا

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 1143888
 • شماره مجوز : 9373
 • تاریخ مجوز : 12/03/1390
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%