نام واحد : تعاونی چندمنظوره عام شهید رجایی-شرکت

نام محصول : نان ساندویچی

 • سریال مجوز : 1339947
 • شماره مجوز : 13092
 • تاریخ مجوز : 21/03/1390
 • کد محصول : 15411144
 • شرح محصول : نان ساندویچی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 12%
  12%