نام واحد : صنعت غذای تایید

نام محصول : سبزیجات منجمد بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 4100072
 • شماره مجوز : 31136
 • تاریخ مجوز : 29/02/1390
 • کد محصول : 15131112
 • شرح محصول : سبزیجات منجمد بسته بندی شده
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 72%
  72%