نام واحد : فامیل دردشتی-آمنه

  • استان : اصفهان
  • شهر : شاهین شهر و میمه
  • نشانی شرکت : خ چهارباغ...
  • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان
  • تلفن واحد : -
  • مدیر : آمنه فامیل دردشتی
  • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

نام محصول : گز

  • سریال مجوز : 1339958
  • شماره مجوز : 12464
  • تاریخ مجوز : 17/03/1390
  • کد محصول : 15431342
  • شرح محصول : گز
  • ظرفیت : 750 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 65%
    65%