نام واحد : شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان

نام محصول : پودراب پنیر

 • سریال مجوز : 2911620
 • شماره مجوز : 3972
 • تاریخ مجوز : 21/03/1390
 • کد محصول : 15201262
 • شرح محصول : پودراب پنیر
 • ظرفیت : 1,900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 76%
  76%