نام واحد : سید مجتبی موسوی

نام محصول : قند کله و حبه از شکر

 • سریال مجوز : 3813680
 • شماره مجوز : 3388
 • تاریخ مجوز : 18/03/1390
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%