نام واحد : صنایع صباح غذایی شیر فجر آزادشهر

نام محصول : انواع بستنی و بستنی یخی بر پایه شیر

 • سریال مجوز : 3813682
 • شماره مجوز : 2850
 • تاریخ مجوز : 05/03/1390
 • کد محصول : 15201270
 • شرح محصول : انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%