نام واحد : سوتات آذر

نام محصول : کرم کاکائو

 • سریال مجوز : 1204731
 • شماره مجوز : 110/6483
 • تاریخ مجوز : 18/02/1390
 • کد محصول : 15431215
 • شرح محصول : شکلات تیوپی ولیوانی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%