نام واحد : تن ماهی چی چست

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******443
 • نشانی واحد : کیلومتر 35 جاده سلماس روبروی ماکو کندی شهرک صنعتی فاز 3
 • تلفن واحد : **********044
 • مدیر : مرتضی خطیبی
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ارومیه سه

نام محصول : کنسروماهی

 • سریال مجوز : 1208328
 • شماره مجوز : 10236
 • تاریخ مجوز : 17/03/1388
 • کد محصول : 15121110
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادابزیان ومحصولات حاصل ازانهابصورت کنسرو
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%