نام واحد : تیمور نجم الدین اینچه برون

نام محصول : پوره میوه

 • سریال مجوز : 3813691
 • شماره مجوز : 2843
 • تاریخ مجوز : 05/03/1390
 • کد محصول : 15131451
 • شرح محصول : پوره میوه
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%