نام واحد : تیمور نجم الدین اینچه برون

 • استان : گلستان
 • شهر : رامیان
 • نشانی شرکت : گنبد خ مفتح پ...
 • تلفن شرکت : *******172جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی رامیان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : اسماعیل نوربخش
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رامیان

نام محصول : پوره میوه

 • سریال مجوز : 3813691
 • شماره مجوز : 2843
 • تاریخ مجوز : 05/03/1390
 • کد محصول : 15131451
 • شرح محصول : پوره میوه
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%