نام واحد : صنایع مواد غذایی و بسته بندی پیمان گستر شایلین

نام محصول : فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک

 • سریال مجوز : 3026830
 • شماره مجوز : 701/8012
 • تاریخ مجوز : 28/03/1390
 • کد محصول : 15131140
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%