نام واحد : شرکت برشت نان

نام محصول : انواع ناننهای حجیم و نیمه حجیم

 • سریال مجوز : 1203491
 • شماره مجوز : 19287
 • تاریخ مجوز : 19/08/1380
 • کد محصول : 15411142
 • شرح محصول : نان فانتزی
 • ظرفیت : 2,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%