نام واحد : خوراک دام و طیور عابد گلستان

نام محصول : خوراک اماده طیور

 • سریال مجوز : 3813699
 • شماره مجوز : 3309
 • تاریخ مجوز : 18/03/1390
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 16%
  16%