نام واحد : تعاونی 54 قند کله مهر مهاباد

نام محصول : تولید و بسته بندی قند کله پرسی

 • سریال مجوز : 1208383
 • شماره مجوز : 54839
 • تاریخ مجوز : 30/11/1386
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%