نام واحد : رضا عسگری

نام محصول : شیرازمخلوط پودرشیرسویا

 • سریال مجوز : 3026843
 • شماره مجوز : 701/8199
 • تاریخ مجوز : 29/03/1390
 • کد محصول : 15201116
 • شرح محصول : شیرازمخلوط پودرشیرسویا
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%