نام واحد : صاحب سحرزمان

نام محصول : انواع بستنی

 • سریال مجوز : 1204223
 • شماره مجوز : 2805
 • تاریخ مجوز : 06/02/1383
 • کد محصول : 15201270
 • شرح محصول : انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%