نام واحد : صنایع شیمیائی عصرثمرارومیه

نام محصول : پکتین ازتفاله چغندر

 • سریال مجوز : 1203251
 • شماره مجوز : 14519
 • تاریخ مجوز : 26/06/1380
 • کد محصول : 15491620
 • شرح محصول : پکتین ازتفاله چغندر
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%