نام واحد : شرکت تعاونی تصفیه و بسته بندی کشمش زمرد سرچهان تغییر نام از ماشاء اله عباسی

نام محصول : درجه بندی و بسته بندی سبزیجات

 • سریال مجوز : 2421592
 • شماره مجوز : 14078
 • تاریخ مجوز : 31/03/1390
 • کد محصول : 15132120
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی سبزیجات
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%