نام واحد : آردگلچرخ موسوی زاده خاش توسعه بهره برداری

نام محصول : خدمات نگهداری غلات سیلو

 • سریال مجوز : 2308303
 • شماره مجوز : 3533
 • تاریخ مجوز : 08/02/1390
 • کد محصول : 15311427
 • شرح محصول : خدمات نگهداری غلات [سیلو]
 • ظرفیت : 21,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%