نام واحد : بهروزکولاومجیدحاجی آقاخان زاده

نام محصول : تولید وبسته بندی انواع تخمه آجیل

 • سریال مجوز : 1203266
 • شماره مجوز : 12010
 • تاریخ مجوز : 05/11/1378
 • کد محصول : 15492120
 • شرح محصول : تولید وبسته بندی انواع تخمه آجیل
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%