نام واحد : محمدحسین ملازهی

نام محصول : انواع مالتاوماءالشعیر

 • سریال مجوز : 2308342
 • شماره مجوز : 3215
 • تاریخ مجوز : 05/02/1390
 • کد محصول : 15531110
 • شرح محصول : انواع مالتاوماءالشعیر
 • ظرفیت : 9,500 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%