نام واحد : فرآورده های یخی رها نوش البرز

نام محصول : بسته بندی انواع موادغذایی بصورت مایع ابمیوه وشربت وشیره

 • سریال مجوز : 2021555
 • شماره مجوز : 6939
 • تاریخ مجوز : 30/03/1390
 • کد محصول : 15132310
 • شرح محصول : بسته بندی انواع موادغذایی بصورت مایع ابمیوه وشربت وشیره
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%