نام واحد : علی صادقی دهکردی

نام محصول : بسته بندی گوشت و مرغ

 • سریال مجوز : 1806690
 • شماره مجوز : 4213
 • تاریخ مجوز : 31/03/1390
 • کد محصول : 15111220
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت ومرغ
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 18%
  18%