نام واحد : تعاونی مروارید سفید نوشهر

 • استان : مازندران
 • شهر : نوشهر
 • نشانی شرکت : نوشهر کمربندی...
 • تلفن شرکت : *******191جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نوشهر
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : ایمانعلی عبدالهی لاشکی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 3026859
 • شماره مجوز : 701/8556
 • تاریخ مجوز : 01/04/1390
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 5,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 43%
  43%