نام واحد : تعاونی مروارید سفید نوشهر

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 3026859
 • شماره مجوز : 701/8556
 • تاریخ مجوز : 01/04/1390
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 5,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 43%
  43%