نام واحد : علی پیش دار

نام محصول : تولید وبسته بندی روغن های خاص درکارخانجات صنایع غذایی

 • سریال مجوز : 3205075
 • شماره مجوز : 6522
 • تاریخ مجوز : 28/03/1390
 • کد محصول : 15141244
 • شرح محصول : تولید وبسته بندی روغن های خاص درکارخانجات صنایع غذایی
 • ظرفیت : 21,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%