نام واحد : سنگین اسپار

نام محصول : سنگ آهن

 • سریال مجوز : 3108986
 • شماره مجوز : 17953
 • تاریخ مجوز : 31/06/1390
 • کد محصول : 13101100
 • شرح محصول : سنگ آهن
 • ظرفیت : 200,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%