نام واحد : کهبدکرمان زمین

 • استان : کرمان
 • شهر : شهربابک
 • نشانی شرکت : شهربابک-میدان...
 • تلفن شرکت : *******392جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : درمجاورت معدن
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : ابوالفضل رباطی جوزم
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سیلیس دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 200258000000
 • شماره مجوز : 30540
 • تاریخ مجوز : 18/06/1392
 • کد محصول : 1429412335
 • شرح محصول : سیلیس دانه بندی شده
 • ظرفیت : 14,400 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%