نام واحد : احمدرضا زحمتکش سردوراهی

نام محصول : بسته بندی شوروترشی

 • سریال مجوز : 3425999
 • شماره مجوز : 14090
 • تاریخ مجوز : 11/04/1390
 • کد محصول : 15131240
 • شرح محصول : بسته بندی شوروترشی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 34%
  34%