نام واحد : دلتا لذیذ

نام محصول : اسنک اردی برپایه ارد گندم

 • سریال مجوز : 2220780
 • شماره مجوز : 10910
 • تاریخ مجوز : 12/04/1390
 • کد محصول : 15311615
 • شرح محصول : اسنک اردی برپایه ارد گندم
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 65%
  65%