نام واحد : علیرضا مختاری

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کنگاور
 • نشانی شرکت : کنگاور-شهرک...
 • تلفن شرکت : *******837جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کنگاور-شهرک صنعتی قطعه 3
 • تلفن واحد : *******837جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا مختاری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کنگاور

نام محصول : شربت فروکتوز غنی شده HFCS

 • سریال مجوز : 1506777
 • شماره مجوز : 8722
 • تاریخ مجوز : 15/04/1390
 • کد محصول : 15421225
 • شرح محصول : شربت فروکتوزغنی شده HFCS
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 18%
  18%