نام واحد : شمسعلی هادی زاده معلم

نام محصول : احشاءخوراکی طیور

 • سریال مجوز : 3026908
 • شماره مجوز : 701/10419
 • تاریخ مجوز : 20/04/1390
 • کد محصول : 15111320
 • شرح محصول : احشاءخوراکی طیور
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%