نام واحد : امیرعبدا...کن کن

نام محصول : لپه کردن حبوبات

 • سریال مجوز : 1201886
 • شماره مجوز : 10275
 • تاریخ مجوز : 22/10/1375
 • کد محصول : 15492713
 • شرح محصول : لپه کردن حبوبات
 • ظرفیت : 730 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%