نام واحد : شرکت ارد تک کرمان

نام محصول : اردگندم نوع سمولینا

 • سریال مجوز : 2611633
 • شماره مجوز : 4/15581
 • تاریخ مجوز : 14/04/1390
 • کد محصول : 15311112
 • شرح محصول : اردگندم نوع سمولینا
 • ظرفیت : 89,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 16%
  16%