نام واحد : فراورده های گوشتی گلچین گوشت یزد

نام محصول : سردخانه دومداره

 • سریال مجوز : 3426050
 • شماره مجوز : 15354
 • تاریخ مجوز : 21/04/1390
 • کد محصول : 15135013
 • شرح محصول : سردخانه دومداره
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 73%
  73%