نام واحد : محبی زاده-حسین

نام محصول : مربارژیمی

 • سریال مجوز : 1340058
 • شماره مجوز : 18063
 • تاریخ مجوز : 21/04/1390
 • کد محصول : 15131319
 • شرح محصول : مربارژیمی
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%