نام واحد : شرکت شهد سردشت

نام محصول : کنسانتره انگور

 • سریال مجوز : 1202702
 • شماره مجوز : 17398
 • تاریخ مجوز : 11/05/1388
 • کد محصول : 15491512
 • شرح محصول : کنسانتره انگور
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%