نام واحد : پویای شفق بوکان

نام محصول : پفک ذرت

 • سریال مجوز : 1202858
 • شماره مجوز : 10103
 • تاریخ مجوز : 16/06/1378
 • کد محصول : 15311611
 • شرح محصول : پفک ذرت
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%