نام واحد : عطارنان صنعتی جاده ابریشم

نام محصول : خمیر منجمد

 • سریال مجوز : 1936469
 • شماره مجوز : 13525
 • تاریخ مجوز : 08/04/1390
 • کد محصول : 100000005
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 57%
  57%