نام واحد : شرکت آراز تاک آذربایجان

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : کیلومتر 18...
 • تلفن شرکت : *******441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 18 جاده مهاباد شرکت آراز تاک
 • تلفن واحد : *******441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : روح الله حیدرپور
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تولید و بسته بندی انواع کشمش

 • سریال مجوز : 1217922
 • شماره مجوز : 110/17193
 • تاریخ مجوز : 21/04/1390
 • کد محصول : 15131912
 • شرح محصول : تولید کشمش تیزآبی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 47%
  47%