نام واحد : تعاونی 78 نقده

نام محصول : بیسکویت کرمدار

 • سریال مجوز : 1202870
 • شماره مجوز : 6283
 • تاریخ مجوز : 10/06/1378
 • کد محصول : 15411221
 • شرح محصول : بیسکویت کرمدار
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%