نام واحد : شهناز سراب قنبری

نام محصول : نان فانتزی

 • سریال مجوز : 1936483
 • شماره مجوز : 1084
 • تاریخ مجوز : 12/04/1390
 • کد محصول : 15411144
 • شرح محصول : نان ساندویچی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 34%
  34%